3Dimension Sales conditions

Skrátené podmienky predaja

Samozrejmosťou je záruka a technická podpora.

Dodacia lehota: 3D tlačiarne sú dodávané spravidla do 10 - 14 dní od objednávky. Platba vopred.

1. všeobecné predpisy

Zmluvné strany:

3Dimenzia, sro

email: info @ 3 dimenzia.sk

telefón: +421 940 859 947

Dohody je dohodou, že je možné si stiahnuť kópiu originálu, ktorý je súčasťou originálu

Zmluvné strany dohodnuté kupujú, potvrdzujú zasielanie objednávok, potvrdzujú všeobecné obchodné podmienky.

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je poskytnutá za úhradu zaslaním objednávok na e-mail info@3dimenzia.sk alebo zaplatenie objednávkového formulára v eshope www.3dimension.sk  

Objednávka je prijatá predajcom odoslaním potvrdenia e-mailu s kupujúcim.

Objednávka je možná zaslaním zrušenia e-mailom do 24 hodín od objednávky. Bankový prevod, ktorý sa vracia späť na jeho bankový účet.

Práva a povinnosti predávajúcim

Predajca je potvrdený za:

  1. dodanie objednaného (-ých) produktu (-ov) v dohodnutom čase, možnosti a okolnosti a zašle ho v príslušnom bezpečnom balení,
  2. uistenie, že dodaný produkt (výrobky) je (sú) v súlade so zákonom Slovenskej republiky,
  3. doručený zoznam dokladov (záručný zoznam, dodací zoznam, faktúra).

Predávajúci má právo na platbu od kupujúceho v požadovanom čase.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa na sklade nenachádza, alebo ak nie je schopný dodať produkt v dohodnutom čase alebo za cenu napísanú v eshope, ak s kupujúcim nesúhlasí inak.

Spoločnosť 3Dimenzia je oprávnená overiť si totožnosť kupujúceho alebo totožnosť oprávnených osôb v prípade, že sa platba uskutoční bankovým prevodom vopred alebo faktúrou s platobnou lehotou.

Práva a povinnosti kupujúceho

Buuyer je zodpovedný za:

  1. prevzatie zakúpeného alebo objednaného produktu (výrobkov),
  2. zaplatenie dohodnutej ceny v požadovanom termíne,
  3. nekaziť dobré obchodné meno predajcu,
  4. potvrdenie o doručení zásielky svojím podpisom alebo podpisom oprávnenej osoby.

Kupujúci má právo na prevzatie tovaru v množstve, kvalite, čase a adrese dohodnutej zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci je povinný dodať objednaný (-é) produkt (-y) do 3 dní odo dňa prevzatia produktu od dodávateľa, kupujúci akceptuje túto dodaciu lehotu.

Kupujúci je povinný dostať zásielku na adresu, ktorá je dohodnutá v potvrdení objednávky. Ak kupujúci nedostane objednaný produkt (výrobky) do 7 dní od dohodnutej dodacej lehoty, má spoločnosť selle právo účtovať poplatok za skladovanie 20, - € za každý deň skladovania produktu (výrobkov). Po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci musí dostať výrobok, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať výrobok (výrobky) inej osobe. Po predaji inej osobe má predávajúci právo zaslať faktúru za uskladnenie kupujúcemu.

Predávajúci má právo dodať objednaný produkt (výrobky) skôr, ako je dodacia lehota uvedená v kúpnej zmluve.

Doplňujúca adresa je uvedená v potvrdení objednávky zaslanom kupujúcich platbách vopred, ktoré strany nedohodnú inak.

Kupujúci dostáva faktúry e-mailom. Ak ide o záruku, priloží sa k expedícii.

Možnosti platby: Bankový prevodom, bankovým vkladom na bankový účet predchádzcim.